Polski żubr i jego prezentacja.

Polski żubr jest obecnie pod ochroną, jego populacja liczy ok.2000 osobników. Żubr przypomina swoją posturą dużego byka. Jednak ma on inną szatę oraz charakter, waży max. prawie tonę, bez 100 gram.

Przyroda i nauka

Miejsce, w jakim osadza się żubr to duże połacie ziemi, gdzie rosną trawy i inne rośliny, które żubr strawi, jako swój pokarm.

Żubr to zwierze, które potrzebuje spożytkować bardzo dużo pokarmu, na rok to około 10 ton. Aby gatunek przetrwał muszą zostać stworzone warunki do rozszerzenia populacji, do zwiększenia stada.

Żubr jest najbardziej wspierany w województwie zachodniopomorskim. Jednak ludzka zachłanność, myśl o tym, że niszczone są rolnicze ziemie, choć tak nie jest, powoduje, że ludzie starają się o likwidacje osobników tego gatunku.

Żubr podobnie, jak byki i krowy potrzebują dobrych warunków do przetrwania. Ale w rolnictwie, gdy pomyślimy o starych wschodnich rolnikach, przybyłych nie wiadomo z jakich ziem wschodnich, to powiemy, że liczy się dla nich tylko ich miedza. Przypomina to zachowania Kargula i Pawlaka, którzy ciągle bili się o miedzę.

Żubr to gatunek wymierający, potrzebujący wsparcia, aby jego gatunek przetrwał. I nie jest to jedyny gatunek zwierzęcia, jaki mamy w Polsce, który potrzebuje ochrony.

Na zakończenie wypada stwierdzić, że Polski Żubr to piękne, nietypowe zwierze, które nie można spotkać na co dzień, wiele młodych pokoleń polaków, nie widziało tego rodzaju gatunku nigdy w realnym życiu. Dlatego, że nie dajemy im możliwości na tak wspaniałe wydarzenia, jak spotkanie z polskim gatunkiem żubra.