Polska kraj mało doceniany.

Polska to kraj mlekiem i miodem płynący.

Polska to kraj mlekiem i miodem płynący, jednak nie z tej strony finansowej, ale ze strony przyrody, krajobrazu, pięknych miejsc, jak Bieszczady, Mazury, Morze Bałtyckie, Gdańsk itd. Gdyż można doceniać walory turystyczne, walory pięknych miejsc, gdzie góruje górskie powietrze, albo nadmorskie, czy też nizinne. Nie można tu też pominąć pięknych zabytków, które są wspierane od lat, restaurowane i tworzą historie kraju.

Polska kraj, który jest odwiedzany przez turystów z różnych krajów. Choć język polski jest bardzo trudny dla obcokrajowców, to chcą oni podłapać, choć troch słów z polskiego języka. Jednak czy w Warszawie, czy w innym dużym mieście spotkamy różne narodowości, które w czasie lata wyciągają aparaty fotograficzne i fotografują zabytki, miejsca, zwiedzają piękną architekturę placu zamkowego, czy innych obiektów.

Bogactwo kraju nie zawsze wynika z jego budżetu finansowego, ale z wartości moralnych, kultury, pięknego języka, zabytków, sztuki, literatury i rozwoju edukacji. Wiele czynników wpływa na Polskę i jej obywateli, tym kim się stajemy, co tworzymy, jak żyjemy. Nie sposób powiedzieć, jakie będą nowe pokolenia, ale możemy już dziś powiedzieć, jak bardzo młode pokolenia się zmieniły od np. lat 80.

Podsumowując, Polska to kraj mlekiem i miodem płynący, jednak nie zawsze to dostrzeżemy gołym okiem. A na bogactwo kraju wpływa wiele innych elementów niż tylko pieniądz. i jest nawet takie przysłowie: nie wszystko złoto co się świeci.